Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

ul. Kazimierza Wielkiego 6
67-400 Wschowa

Sekretariat KP PSP:
Tel. (65) 540 27 57
Tel. (65) 540 24 94
Fax. (65) 540 10 48
e-mail: sekretariat@straz.wschowa.pl

Centrala PSK:
Tel. (65) 540 22 53
Fax. (65) 540 85 35
e-mail: psk@straz.wschowa.pl

KIEROWNICTWO KOMENDY

Komendant Powiatowy PSP – bryg. mgr Krzysztof Piasecki

(65) 540 27 57
(65) 540 85 22
piaseckik@straz.wschowa.pl

SEKCJA ORGANIZACYJNO – KADROWA

Technik – st. str. Katarzyna Janus

(65) 540 27 57
(65) 540 85 28
kadry@straz.wschowa.pl

Technik – Joanna Kokorniak
(65) 540 27 57
(65) 540 85 20
sekretariat@straz.wschowa.pl

WYDZIAŁ OPERACYJNY, KONTROLNO – ROZPOZNAWCZY

Inspektor – mł. asp. Arkadiusz Ciamulski
(65) 540 27 57
(65) 540 85 26

St. specjalista – st. kpt. Rafał Wesołowski
(65) 540 27 57
(65) 540 85 27
wesolowskir@straz.wschowa.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSÓW

Główna księgowa  – st. ogn. Barbara Wrotkowska
(65) 540 27 57
(65) 540 85 25
wrotkowskab@straz.wschowa.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KWATERMISTRZOWSKO TECHNICZNYCH

Referent – Tomasz Litorowicz
(65) 540 27 57
(65) 540 85 29
litorowiczt@straz.wschowa.pl

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

Dowódca JRG – mł. bryg. mgr inż. Tomasz Maciejewski
(65) 540 27 57
(65) 540 85 23
maciejewskit@straz.wschowa.pl

image_pdfimage_print