Bilans jednostki za rok 2019

Plik z bilansem znajduje się tutaj